För- och nackdelar med hydrauliska verktyg

2023-05-22

Hydrauliska verktyg är den organiska kombinationen av hydrauliska system och vanliga verktyg till en helhet. Konvertera kraftfull hydraulisk kraft till mekaniska rörelser såsom fram- och återgående linjär rörelse, rotationsrörelse och cykloidal rörelse. Ett komplett hydrauliskt verktygssystem består av fem delar, nämligen kraftkomponenter, utförandekomponenter, styrkomponenter, hjälpkomponenter och hydraulolja. Hydrauliska verktyg inkluderar: hydraulisk skiftnyckel, elektrisk pump för hydraulisk skiftnyckel, hydraulisk domkraft, hydraulisk bultspännare, hydraulisk flänsavskiljare, hydraulisk mutterskärare, hydraulisk avdragare, etc. Hydrauliska verktyg har fördelarna med hög effektivitet och bekvämlighet.


Hydrauliska verktyg inkluderar: hydraulisk skiftnyckel, elektrisk pump för hydraulisk skiftnyckel, hydraulisk domkraft, hydraulisk bultspännare, hydraulisk flänsavskiljare, hydraulisk mutterskärare, hydraulisk avdragare, etc. Hydrauliska verktyg har fördelarna med hög effektivitet och bekvämlighet.


Fördelar: 1. Mineralolja används vanligtvis som arbetsmedium, och den relativa rörliga ytan kan självsmörja, med lång livslängd. 2. Lätt, liten i storlek, liten tröghet i rörelse och snabb reaktionshastighet. 3. De olika komponenterna i hydraulisk transmission kan bekvämt och flexibelt arrangeras efter behov. 4. Det kan automatiskt uppnå överbelastningsskydd. 5. Bekväm manövrering och kontroll, som kan uppnå ett brett utbud av steglös hastighetsreglering (med ett hastighetsområde på 2000:1). 6. Det är lätt att uppnå linjär rörelse. 7. Det är lätt att uppnå maskinautomatisering. Vid användning av elektrohydraulisk ledstyrning kan inte bara en högre grad av automatisk styrprocess uppnås, utan även fjärrstyrning.


Nackdelar: 1. Lätt att läcka. Hydraulsystemet har ett högt oljetryck och hydraulolja är benägen att läcka genom tätningar eller luckor, vilket orsakar hydraulisk mediumförbrukning och miljöföroreningar. 2. Låg transmissionseffektivitet I processen för energiöverföring har hydraulisk transmission ofta mer energiförlust (tryckförlust, flödesförlust, etc.), vilket gör transmissionseffektiviteten låg 3. Transmissionsförhållandet är felaktigt på grund av transmissionsmediets kompressibilitet läckage, rörledningens elastiska deformation och andra faktorer, kan det hydrauliska systemet inte strikt garantera transmissionen med konstant förhållande. 4. Viskositeten hos temperaturkänslig olja varierar med temperaturen, vilket orsakar förändringar i flödeshastighet, läckagehastighet och motstånd, vilket lätt kan orsaka instabil rörelse hos arbetsmekanismen. 5. Höga tillverkningskostnader kräver hög tillverkningsnoggrannhet för hydrauliska komponenter för att minska läckage och därigenom öka tillverkningskostnaderna.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy